Општи услови куповине

 1. Условима куповине дефинисана су правила чије поштовање од стране продавца и купца обезбеђује успешно окончање продајних трансакција путем Интернет продавнице Београдског драмског позоришта (у даљем тексту: БДП). Условима куповине прецизиране су и последице које сносе БДП и Купац, а које могу бити узроковане непоштовањем дефинисаних правила. БДП задржава право промене општих услова куповине, сходно новим моментима понуде и законске регулативе, па је потребно пре сваке куповине проверити информације у вези општих услова куповине.
 2. Интернет продавница БДП омогућава плаћање улазница путем платних картица при чеми важи следеће ограничење: Интернет продавница БДП прихвата VISA, MasterCard и DinaCard платне картице које су од банке издаваоца одобрене за плаћање преко Интернета. Уколико нисте сигурни да ли ваша платна картица подржава ову опцију, молимо вас да то проверите са банком која је картицу издала. Прихватају се само платне картице издате у држави вашег пребивалишта. Средства на рачуну корисника се резервишу током процеса креирања поруџбе, док се рачун корисника терети тек након извршене куповине улазница.
 3. Купац ће на свом изводу из банке видети да су средства пребачена на рачун Chip Card a.д., фирме која врши услуге плаћања на интернету.
 4. За куповину путем Интернет продавнице БДП неопходно је да се предходно региструјете и да сте пријављени на систем.
 5. Купац на сајту БДП, врши поручивање и плаћање улазница за представе БДП. Процес наручивања односно плаћања је временски ограничен на 30 минута од послење поручене улазнице до завршетка процеса плаћања. Купац може поручити највише 6 улазница по трансакцији. Уколико из било ког разлога Купац не заврши процес плаћања у наведеном року, поруџбина се поништава.
 6. БДП гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене пре извршене предаје карте или одигравања представе.
 7. У случају грешке приликом куповине (нпр. прекид конекције са интернетом или недоступност процесора кредитних картица...), рачун Купца неће бити задужен.
 8. Купац је у могућности након куповине да се информише о статусу куповине путем свог емаил-а или увидом у стање на свом профилу на сајту БДП.
 9. БДП гарантује купцу за Chip Card a.д., Београд, Босе Милићевић 8, ПИБ 103425560, МБ 17564374, које за потребе БДП обавља послове посредовања у безготовинском плаћању преко интернет продавнице, за поверљивост података

Преузимање купљених улазница

 1. Купац преузима купљене улазнице на благајни БДП, најкасније 15 минута до почетка представе. Уколико Купац до наведеног рока не преузме купљене улазнице БДП задржава средстава која је Купац уплатио, у пуном износу, без права на повраћај средстава Купцу, осим у случају приговора, описаном у Поступку за случај рекламације.
 2. Купац се индентификује на основу КОД-а који је примио у конфирмационом мејлу након извршене куповине улазница на сајту БДП.

Поступак за случај рекламације

 1. Поступак рекламације дешава се у два случаја: Ако се купац обрати БДП писменим приговором, најкасније 48 сати до почетка извођења представе или aко се финансијска институција чија је картица обрати Chip Card a.д. систему поводом трансакције.
 2. Уколико је рекламација усвојена од стране Chip Card a.д. система средства се враћају у потпуности Купцу путем VISA, MasterCard или Maestro система у року од 8 дана од одобрења рекламације.
 3. Уколико се рекламација одобри трошкове рекламације сноси Интернет продаја БДП и Купац је ослобођен свих трошкова.
 4. Продавац (БДП) је у обавези да повраћај средстава у случају уважене рекламације врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Поступак за случај повраћаја средстава

 1. Када Купац, Интернет продаја БДП или Chip Card a.д. пониште трансакцију пре рока од 48 сати од физичке трансакције може доћи до повраћаја средстава.
 2. Уколико је узрок повраћаја средстава електронски систем банке - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 3. Уколико узрок за повраћај средстава није електронски систем банке, задржава се одговарајућа провизија.
 4. Уколико је дошло до отказивања извођења представе за коју је Купац купио улазницу - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.
 5. Повраћај средстава се врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај на рачун корисника картице.

Изјава о поверљивости података

У име БДП обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви наши запослени одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Приликом плаћања картицом путем интернета, унос података о картици се врши на заштићеној страници банке. Сигурност података приликом плаћања картицама, гарантује процесор платних картица на чијим страницама се обавља цео процес плаћања. Ни једног тренутка предузеће БДП, нити Chip Card a.д. који омогућава прихват платних картица у име и за рачун предузећа БДП, нема приступа подацима са Ваше платне картице.

Заштита података за време трансакције

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола И PKI система, као тренутно најсавременије технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Banca Intesa ad Beograd, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Радно време билетарнице

Преподне:

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК од 10:00-14:00ч
ОСИМ УТОРКОМ ПРЕПОДНЕ

Послеподне:
сваког дана када има представа
од 18:00-20:30ч
викендом билетарница ради
од 18:00-20:30ч уколико има представа

Контакт инфо

Адреса:
Београдско драмско позориште
Милешевска 64а
11000 Београд, Србија

Телефони:
Централа: +381 11 2835111
Билетарница: +381 11 2837000
Маркетинг: +381 11 2836025 i 2837111
Рачуноводство тел/факс: +381 11 2835298
Технички сектор тел/факс: +381 11 2835570

E-mail:

Маркетинг
Билетарница